ข้อตกลง และ เงื่อนไขการยอมรับข้อตกลง

เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของทางเรา ถ้าหากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว โปรดอย่าเข้าใช้งานเว็บไซต์ของทางเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา เราขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของทางเรา ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ในกรณีที่คุณมีการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของทางเราถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของทางเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1. บัญชีของคุณ

ถ้าหากคุณมีการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของทางเรา คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณเอง และรับผิดชอบในทุกๆด้านระหว่างการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของทางเรา ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมหรือการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและการดำเนินการอื่นๆใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะให้ทางเราเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน ข้อมูลติดต่อสำหรับการแจ้งเตือนและการสื่อสารอื่นๆจากทางเรา คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ

2. ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆของทางเรา

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆของทางเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆที่ทางเรากำหนด

เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆผ่านเว็บไซต์ของทางเรา คุณต้องปฏิบัติตนด้วยความสุภาพ ไม่ใช่คำหยาบคาย ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานบนเว็บไซต์ของทางเรา ดังต่อนี้:

- ไม่กระทำการที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือละเมิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภายในประเทศหรือระหว่างประเทศก็ตาม ถือว่าไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับทางระบบอินเทอร์เน็ต
- ข่าวสารหรือการเผยแพร่เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาที่เป็นของบุคคลที่สาม เว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของให้สามารถทำการเผยแพร่ได้
- ข่าวสารหรือการเผยแพร่เอกสารที่เป็นความลับทางการค้า ถ้าหากคุณไม่ใช่เจ้าของหรือไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ ไม่สามารถกระทำการได้
- ข่าวสารหรือการเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลความลับเนื้อหาทางการค้าหรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่สามารถกระทำได้
- พยายามแทรกแซงการทำงานเว็บไซต์ของทางเรา โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในทางใดทางหนึ่ง หรือพยายามใช้เว็บไซต์ของทางเราเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การเข้าถึงข้อมูลลับหรือข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้, การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีอื่นๆที่ไม่ได้รับการอนุญาต
- นอกจากนี้ถ้าหากคุณมีการจัดการบัญชีของคุณ มีการโพสต์เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ คุณคนเดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านั้น ตลอดจนการละเมิดและสร้างความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าเนื้อหาจะเป็นในรูปแบบข้อความธรรมดา, ข้อความประเภทกราฟิก, ไฟล์เสียงหรือในรูปแบบใดๆก็ตาม เนื้อหาข้อมูลเหล่านี้คุณต้องรับผิดชอบกับเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้ทำการเผยแพร่ การกระทำดังกล่าวไม่ว่าจะกระทำการด้วยวิธีการดาวน์โหลด คัดลอก และการกระทำใดๆก็ตาม ต้องไม่มีการใช้เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินประเภทใดๆทั้งสิ้น รวมถึงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าหรือความลับทางการค้าของบุคคลที่สาม คุณต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ทั้งในด้านเนื้อหาและการกระทำทุกอย่างที่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเจ้าของทางเว็บไซต์
- เนื้อหาต้องไม่มีการซ่อนไวรัสหรือเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เนื้อหาบนเว็บไซต์ต้องไม่หยาบคาย ไม่มีเจตนามุ่งร้ายหรือละเมิดสิทธิคนอื่นๆ
- เนื้อหาบนเว็บไซต์ต้องไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ, ชาติพันธุ์ทางศาสนา, ลามกอนาจาร, หมิ่นประมาท, การแสดงความเกลียดชัง หรือ การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือกระทำการว่าร้ายต่อบุคคลที่สาม

คุณจำเป็นต้องรับผิดชอบตามมาตรการข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเรากำหนด เพื่อสร้างความปลอดภัยกับผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ บุคคลที่พยายามกระทำการเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาอื่นๆที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทางเราจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการถ่ายโอนเนื้อหาที่เป็นอันตรายในระบบช่องทางเทคโนโลยีในส่วนอื่นๆไปยังระบบเทคโนโลยีของคุณ ทางเราจึงขอปฏิเสธความรับผิดจากกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่สร้างความเสียหายหรืออันตรายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้งานจากเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์หรือเข้าถึงในส่วนการบริการในด้านอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากบุคคลที่สาม ทางเรามีสิทธิ์ (กระทำการใดๆก็ตามที่ผิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเรากำหนด) สามารถกระทำการ ปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใดๆก็ตามที่เราได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าเนื้อหาดังกล่าวมีการละเมิดนโยบายและส่งผลกระทบในแง่ลบกับทางเว็บไซต์ของทางเรา หรือเนื้อหาข้อมูลในลักษณะที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสม ทางเราสามารถปิดบัญชีของผู้ใช้งานหรือไม่อนุญาตให้ผู้นั้นสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของทางเรา ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการในด้านอื่นๆก็ตาม ทางเราจึงตรวจสอบและพิจาราณาด้วยเหตุผลตามดุลยพินิจของทางเราแต่เพียงผู้เดียว

3. อัตราและการชำระเงิน

ในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการในด้านอื่นๆของทางเรา คุณตกลงที่จะชำระค่าสมัครรายปีหรือ ชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์หรือบริการในด้านเฉพาะที่คุณสนใจ การกำหนดค่าธรรมเนียม, ราคาของผลิตภัณฑ์สินค้าและค่าบริการอื่นๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ทางเราจะแจ้งให้ทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ อัตราราคาของผลิตภัณฑ์สินค้าและค่าบริการอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาสมัครสมาชิกของผู้ใช้ อัตราราคาของผลิตภัณฑ์สินค้าและค่าบริการอื่นๆมีผลบังคับใช้หลังจากการสมัครสมาชิกใหม่หรือต่ออายุการสมัครสมาชิก คุณต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เว้นแต่คุณจะคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับหนังสือแจ้งหรือใบแจ้งหนี้ รวมถึงการประกาศการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือราคาสุทธิ และคุณจะต้องจ่ายภาษีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4. การเผยแพร่เนื้อหาหรือเนื้อหาอะไรก็ตามที่เกิดจากบุคคลที่สาม

ในระหว่างการใช้งานบนเว็บไซต์ของทางเรา ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีตัวแทนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เมื่อใดที่คุณต้องการพิมพ์เนื้อหาโพสต์บนเว็บไซต์ของทางเรา คุณต้องทำการรับรองความถูกต้องของเนื้อหาว่า ไม่เป็นเนื้อหาในทางลบหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น เนื้อหาที่ไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากไม่เป็นตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเรากำหนด คือ เนื้อหาที่ลามกอนาจาร, เนื้อหาที่ไม่สุภาพหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์, เนื้อหาที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว, การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดทรัพย์สินในส่วนอื่นๆ, การดาวน์โหลด คัดลอก หรือการใช้งานที่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นการละเมิด ไม่ว่าการละเมิดดังกล่าวจะมีการระบุไว้ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ทางเรากำหนดหรือไม่ก็ตาม ทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการละเมิดหรือความเสียหายใดๆที่เกิด ขึ้นจากผู้ใช้งานที่กระทำการดาวน์โหลดข้อความหรือสื่อสิ่งพิมพ์และกระทำการเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นๆ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเกิดจากบุคคลที่สาม

5. เนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์อื่นๆ

ทางเราไม่สามารถตรวจสอบและไม่สามารถดูเนื้อหาทั้งหมดได้ รวมทั้งข้อมูลซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จากบุคคลที่สามที่กำลังพยายามทำการแทรกแซงหรือพยายามกระทำการเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ของทางเรากับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทางเราไม่สามารถเข้าไปจัดการหรือควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ ทางเราจึงขออนุญาตไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการกระทำการใดๆก็ตามที่เกิดจากบุคคลที่สาม

6. การละเมิดลิขสิทธิ์


ทางเราขอแนะนำให้คุณเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์หรือเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าคุณพบเห็นกรุณาแจ้งให้เราทราบทันที ทางเราจะทำการตรวจสอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงการลบเนื้อหาที่ถูกละเมิดหรือปิดบัญชีผู้ใช้งานผู้นั้นทันที

7. การยกเลิกข้อตกลง

คุณสามารถยกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของคุณกับเราได้ตลอดเวลา โดยเริ่มตั้งแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาการสมัคร โดยวิธีการยกเลิกสามารถกระทำการยกเลิกผ่านทางอีเมล ทางเราจะยุติการใช้งานหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการในด้านอื่นๆได้ตลอดเวลา ที่ทางเราตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่า คุณได้กระทำการละเมิดตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้: ทางเรามีข้อสงสัยตามสมควรแล้วว่าคุณกำลังใช้เว็บไซต์และบริการอื่นๆของทางเรา เพื่อกระทำการละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ ในกรณีที่ไม่มีการชำระเงินตามจำนวนในระยะเวลาที่กำหนด หรือการละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลง/เงื่อนไขที่ทางเรากำหนด ทางเราสามารถระงับบัญชีการใช้งานของคุณ โดยจะไม่มีการคืนเงินค่าคอมมิชชั่นและคุณจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ของทางเรา หากคุณเชื่อว่าทางเราได้กระทำบางอย่างผิดพลาดหรือบริการในส่วนต่างๆมีข้อบกพร่อง คุณต้องแจ้งให้ทางเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและรอ 14 วัน เพื่อให้ทางเราตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง ถ้าหากทางเราไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด คุณมีสิทธิ์ที่จะยุติการสมัครบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ทันที โดยแจ้งให้ทางเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

8. การเปลี่ยนแปลง

การกำหนดค่าและลักษณะเฉพาะของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการในส่วนอื่นๆทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงชั่วคราวตามดุลยพินิจของทางเรา การเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตดังกล่าวทางเว็บไซต์ของเราสามารถกระทำการได้แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งฟังก์ชั่นการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ทางเรามีหน้าที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการในส่วนอื่นๆบนช่องทางเว็บไซต์

9. หมายเหตุพิเศษสำหรับผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ผลิตภัณฑ์และบริการของทางเรา ไม่สามารถจัดจำหน่ายให้กับผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี พวกเราไม่สามารถทราบข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของทางเรา โดยเฉพาะบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เข้าถึงเว็บไซต์แบบเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ของทางเรา ถ้าหากต้องการใช้งานต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณเท่านั้น

10. ข้อจำกัดของการรับประกัน


ทางเราไม่อนุญาต ไม่รับประกัน หรือรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของทางเรา เนื้อหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการในรูปแบบอื่นๆผ่านช่องทางเว็บไซต์ของทางเรา รวมทั้งความถูกต้องหรือความสมบูรณ์, ความตรงต่อเวลา หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ทางเราไม่รับประกันหรือรับรองว่าการเข้าถึงหรือการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ของทางเรา ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆก็ตามที่เกิดจากการใช้งานผ่านเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือความเสี่ยงด้านอื่นๆที่ส่งผลอันตรายต่อผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้น รวมถึงการดาวน์โหลดหรืออัปโหลดใดๆก็ตามที่เกิดจากการใช้งานผ่านเว็บไซต์ หากคุณไม่พอใจจากการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถหยุดใช้งานได้ทันที

คำแนะนำ การแสดงความคิดเห็นหรือข้อมูลใดๆก็ตามโดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ตาม ทางเราจะไม่รับประกันและขอปฏิเสธความรับผิดใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในรูปแบบข้อความลายลักษณ์อักษร, รูปภาพ หรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่ถูกเผยแพร่จากบุคคลที่สาม ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากทางเรา ทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด

11. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดๆคู่สัญญาของบริษัทในเครือและหุ้นส่วนของบริษัท ตลอดจนกรรมการเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนพนักงานและผู้แทนอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งเหตุบังเอิญ, อุบัติเหตุพิเศษหรือการสูญเสียผลกำไรและการกระทำใดๆที่หยุดชะงัก ไม่ว่าจะผิดสัญญาหรือผิดกฎหมาย รวมถึงความประมาทในทางใดๆก็ตามที่เกิดจากการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของทางเรา ผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการใช้งานผ่านเว็บไซต์ ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการพิสูจน์ตามกฎหมาย หรือได้รับการตรวจสอบแล้วว่าการกระทำใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากบุคคลที่สาม ทางเราจะรับผิดชอบตามจำนวนเงินทั้งหมด ระยะเวลาภายใน 6 เดือน (ณ วันที่เกิดเหตุ)

12. การรับรองและการรับประกันของผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์

คุณรับรองและรับประกันว่าการใช้งานผ่านเว็บไซต์ เพื่อดูผลิตภัณฑ์และการบริการในรูปแบบใดๆ ก็ตามที่เป็นไปตามข้อตกลง นโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยว่าเรื่องข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้: กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบในประเทศ,ส่วนราชการอื่นๆ, พฤติกรรมออนไลน์และเนื้อหาต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่ผิดกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลทางเทคนิคที่ส่งออกจากประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆและเงื่อนไขอื่นๆ

13. ค่าตอบแทน

ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในที่นี้ ภาคีข้อตกลงที่จะปกป้อง, ชดใช้ความเสียหายและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและเจ้าของทางเว็บไซต์ รวมถึงคู่สัญญาของบริษัทในเครือและหุ้นส่วนของบริษัท ตลอดจนกรรมการเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนพนักงานและผู้แทนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากข้อเรียกร้องความเสียหายและความรับผิดชอบทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมสำหรับทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดจากการละเมิดที่มีนัยสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อตกลงใดๆระหว่างคู่สัญญาหรือการเรียกร้องใดๆที่เกี่ยวกับ ข้อมูลหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ (รวมถึงเนื้อหาใดๆก็ตาม) ที่มีการละเมิดสิทธิจากบุคคลที่สาม คุณต้องทำการเข้าใจและยอมรับในการใช้งานบนเว็บไซต์หรือการบริการต่างๆ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลใดๆก็ตาม รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบบริการใดๆที่เป็นเท็จ คุณจะต้องชดใช้และแสดงความรับผิดชอบโดยไม่มีเหตุผล โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดจาก(ถูกกล่าวหา), การละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวอันเป็นผลมาจากการใช้งานที่เกิดขึ้นจากการใช้งานภายใต้บัญชีของคุณ

14. ความหลากหลายและความเป็นไปได้

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนนั้นจะถูกตีความเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ดั้งเดิมของคู่สัญญา และส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การสละสิทธิ์โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของข้อกำหนดใดๆของข้อกำหนดดั่งต่อไปนี้ การละเมิดใดๆก็ตามจะไม่ส่งผลให้มีการสละสิทธิ์จากข้อตกลงดังกล่าว คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เฉพาะกับฝ่ายใดๆก็ตามที่ทำการตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของทางเรา ข้อกำหนดต่างๆจะถูกจัดทำเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร เราอาจจะโอนสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ตามดุลยพินิจของทางเรา ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลทันทีเพื่อผลประโยชน์ของคู่สัญญา, ผู้สืบทอดที่ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว คุณต้องทำการรรับรองว่าไม่มีการร่วมทุน, การเป็นหุ้นส่วนของการจ้างงานหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆในระบบตัวแทนจัดจำหน่าย ข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ มีการละเมิดข้อตกลงหรือการใช้งานบนเว็บไซต์ ทางเราขออนุญาติระงับการใช้งาน